El pròxim 17 de febrer Assemblea General a FAMPA-València