Publicada la resolució de calendari i sol·licitud de canvi de jornada escolar