Publicades les instruccions d’inici de curs 2020-2021