Defensem l'ensenyament públic, de qualitat i en valencià en la província de València

FAMPA-VALENCIA

Som una federació sense ànim de lucre que té com a principal objectiu defensar l'Ensenyament Públic, de qualitat i en valencià en la nostra província i la nostra Comunitat. Actualment, comptem amb més de 600 AMPA federades.

Atenem a totes aquelles associacions que necessiten qualsevol servei vinculat amb l'educació.

FAMPA-VALÈNCIA es va fundar el 10 de juny de 1977 i és una entitat que desenvolupa activitats de representació, defensa i promoció de les Associacions de Mares, Pares i representants d'alumnes per al compliment dels seus objectius.

La nostra Federació té per objecte contribuir a la participació de les Associacions de Mares, Pares i representants d'alumnes en la Programació General d'Ensenyament, en el control i gestió dels centres docents de titularitat pública i dels centres privats i concertats no universitaris i en la construcció de l'Escola Pública Valenciana.

FAMPA-València està integrada en:

  • La Confederació d'AMPA de la Comunitat Valenciana “Gonzalo Anaya”
  • La Confederació Espanyola d'Associacions de Pares d'alumnes (CEAPA) a nivell estatal.

LES NOSTRES FINALITATS

  • DEFENSAR una Escola Pública plural, democràtica, multicultural, participativa, integradora i laica.
  • PARTICIPAR en l'elaboració de totes les disposicions educatives en els centres no universitaris de titularitat pública i els sostinguts amb fons públics i participar en tots els òrgans de control i gestió dels mateixos.
  • PROMOURE qualsevol classe d'activitats que servisquen per a la formació i informació de mares i pares en matèria educativa.
  • REPRESENTAR els interessos de les AMPA en tot allò que afecte el procés educatiu.
  • POTENCIAR la llengua i la cultura de la Comunitat Valenciana.
  • COORDINAR i potenciar esforços, inquietuds i aspiracions de totes les AMPA que pertanyen a la federació.
42

anys d'experiència


630

AMPA federades