Reclamació contra resultat electoral jornada continua

Vos passem informació de com actuar davant  anomalies detectades en el procés de votació d’ahir dia 4 d’abril.

En primer lloc dir-vos que els supervisors poden demanar un certificat del Contingut de l’acta dels resultats.

 Segons l’ordre 25/2016, al article 8, punt 13 RECURSOS I RECLAMACIONS CONTRA RESULTAT ELECTORAL:

·        Podrà presentar-se Recurs  d’alçada, davant Direcció Territorial corresponent, contra la decissió de la comissió  de coordinació del procés. (segon llei de procediment administratiu)

·        El termini per presentar és d’1 mes.

·        La resolució màxim en 3 mesos.

·        Si no tenim resolució expressa se considera desestimat.

A l’enllaç podeu descarregar el model de recurs d’alçada.

 http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/servicios-ciudadano/tramites-gestiones-personales/recurso-alzada

 

Comments are closed.