Resolució sobre bancs de llibres per al curs 2018-2019