RESOLUCIÓN de 7 de junio de 2021, del director general
de Centros Docentes, por la que se establecen las condiciones para ser alumnado usuario del servicio de transporte
escolar colectivo para el curso 2021-2022. [

Descarga

RESOLUCIÓ de 9 de juny de 2021, del conseller d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen ajudes individuals per al servei de transport escolar per al curs
2021-2022

Descarga

RESOLUCIÓ de 9 de juny de 2021, del conseller d’Educació,
Cultura i Esport, per la qual es convoca la concessió
d’ajudes de menjador escolar en els centres educatius no
universitaris públics i privats concertats per al curs escolar
2021-2022.

Descarga

Comments are closed.