FAMPA-València llama a las AMPA a participar en las elecciones a Consejos Escolares

La federació afirma que la presència de les famílies contribueix a fer comunitat educativa i a millorar el funcionament dels centres i l’educació de l’alumnat; i, per això, demana a la Conselleria un impuls per a  fomentar la participació.

 Davant les imminent votacions a les eleccions a Consells Escolars de centre, FAMPA-València anima a la participació de les famílies, com a persones elegibles i votants ja que, en tot aquest procés, les AMPA tenen un paper fonamental, encoratjant a la participació a les eleccions i informant a les famílies.

FAMPA-València vol insistir en la importància de la participació de les famílies en el Consell Escolar, òrgan de representació de tots els sectors de la comunitat educativa i per on passen totes les decisions importants del centre.

“Ser membre del Consell Escolar de centre implica una gran responsabilitat per a totes les persones que siguen designades, per això, des de FAMPA-València oferim formació per conéixer el funcionament d’un Consell Escolar i motivar a votar en les eleccions. La participació ha d’anar més enllà del dia de les votades i de les persones que ens representen als Consells Escolars.”, subratlla el president Màrius Fullana.

Manca d’estímul de la Conselleria

FAMPA-València palesa any rere any la falta d’impuls de la Conselleria en este procés. Considera que rebre una quantitat mínima de cartells i tríptics no és prou per impulsar la participació. Cal fer campanyes potents a les xarxes socials, publicitat als mitjans, etc.; així com demanar al professorat major implicació.

Per últim la Federació recorda que és important que a les candidatures de les AMPA hi figure ben clar que estan federades a FAMPA-VALÈNCIA perquè d’això depèn la força i participació en els òrgans de representació en l’administració. Cal fer-ho constar en les actes de les votacions i assegurar-nos que s’introdueix en el programa ÍTACA.

Comments are closed.