L’assemblea de la federació que es va celebrar dissabte a l’IES Jordi de Sant Jordi va aprovar el projecte de treball per als cursos 2018-2020 amb una nova executiva que ratifica el seu compromís de treballar per l’escola pública.

L’Assemblea General de FAMPA-València, en la qual estan representades totes les seues AMPA, ha reelegit per unanimitat al president de la federació de pares i mares, a Màrius J. Fullana i Alfonso del CEIP Sant Joan de Ribera de Burjassot.

Junt a ell, tot un equip de persones, més dones que homes, compromeses amb l’educació dels seus fills i filles en cada AMPA a la qual pertanyen, amb moltes ganes de treballar per seguir lluitant per dignificar l’ensenyament públic i amb el mateix objectiu de continuïtat de FAMPA-València, ser comunitat educativa i participar en millorar la vida escolar de l’alumnat. El passat 27 de gener el Consell de Govern, òrgan de decisió de la federació, va aprovar la renovació i el projecte de la nova executiva de la federació que va ser presentat en Assemblea General per a la seua ratificació.

Durant l’assemblea es va donar compte de tota la memòria de gestió realitzada al llarg de tot un any, incidint en la necessitat d’implicació als òrgans col·legiats de centre, com ara els Consells Escolars però també en els de les administracions, com ara, els Consells Escolars Municipals i els de la Conselleria d’Educació on el col·lectiu d’AMPA va reclamar més participació en l’elaboració de normatives i decrets. “La veu de les AMPA ha d’estar present en totes les gestions, negociacions i reivindicacions davant la Conselleria d’Educació”, explica Fullana qui a més va insistir en el funcionament i participació en les comissions de treball de la federació on es tracten totes les qüestions que a les AMPA els preocupa i que s’han de canalitzar cap a l’administració.

La nova executiva de la federació ha presentat el nou projecte de treball per a dos anys de representació i desenvolupament, reflectit en cinc àrees de treball; la de participació comarcal i assessorament per a donar resposta a les necessitats reals de les AMPA, incentivar la participació comarcal i arribar amb força a totes les comarques, la de formació per a dotar d’eines a les associacions en la defensa de l’escola pública, la de relacions públiques i institucionals per a continuar situant a la federació al front de les reivindicacions socials i educatives, l’econòmica per poder donar resposta als recursos que necessita la federació i la jurídica per tal de defensar el dret de les AMPA com a membres de les comunitats educatives.

 

Durant el debat i l’exposició de millores les AMPA van destacar negativament el procediment de canvi de jornada escolar que està enfrontant a hores d’ara a pares i mares amb el professorat als centres. A més entre altres qüestions es va destacar també la importància de treballar amb una banca ètica des de les AMPA, també la reflexió sobre els deures de l’alumnat i la necessitat de renovació pedagògica i reciclatge del professorat per a caminar cap a una aprenentatge més cooperatiu i significatiu. L’actual administració ha donat algun pas en favor de l’ensenyament públic però el considerem insuficient. La renovació i l’aposta pel sistema públic passa per encarar totes les qüestions relacionades i no només uns poquets temes i per revertir les retallades i superar la LOMQE.

FAMPA-València segueix apostant per un nou sistema d’ensenyament totalment públic sense concertació, laic, gratuït, universal, solidari, en valors, coeducatiu i en valencià. Un sistema que a més de públic siga plenament democràtic, garant d’aquests valors en la societat, que tinga com a centre l’alumnat i contribuisca a transformar la societat.

Comments are closed.