FAMPA-València presenta un recurso administrativo contra la orden que regula la jornada continua

La federació de mares i pares ha interposat un recurs de reposició contra la resolució del 28 de febrer de 2022 i la seua correcció de 8 de març de 2022 per la qual es regula el procediment de canvi de jornada escolar de partida a continua.

FAMPA-València demana a la Conselleria d’Educació per via administrativa que declare nul el procediment que la regula i que s’inicie un procediment de modificacions de la dita norma contant amb la participació de totes les parts.

En este sentit el col·lectiu d’AMPA, respecte de la correcció d’errades a la resolució, denuncia que “la Conselleria amaga mitjançant correccions el que suposa realment modificacions de la norma i, tot això, sense haver seguit la tramitació preceptiva de consulta i debat davant els òrgans col·legiats”, reafirma Pacheco.

L’orde modificada elimina a més una qüestió rellevant respecte a la inclusió educativa. Queda desprotegit l’alumnat amb necessitats especials que es veuen privats d’un educador o educadora entre les 15.00 i les 17.00 hores. “La inclusió educativa de l’alumnat també implica, a part de garantir la participació de l’alumnat, l’acompanyament per educadors/as d’Educació Especial durant tota la seua permanència en el centre educatiu, sempre que siga necessari per a l’alumnat. La citada supressió del paràgraf provoca desprotecció i un tracte desfavorable als xiquets amb necessitats especials”, conclou Pacheco.

Premura i terminis extrems

FAMPA-València manifesta al recurs el seu descontent ja que l’orde que regula la jornada continua s’ha elaborat amb premura i en un termini extrem, sense valorar la situació pandèmica en la qual encara estem immersos i que la federació considera com a moment inadequat per a abordar esta qüestió.

Així mateix la federació considera que queda pendent obtindre l’avaluació externa per a conéixer el funcionament dels programes experimentals i els estudis sobre els seus efectes en l’alumnat, sempre amb les reflexions des d’un àmbit pedagògic, de coordinació, de convivència, de coeducació i igualtat de gènere, de conciliació de la vida familiar i de la salut, a la qual s’havia compromés la Conselleria en l’art. 10 de l’Ordre experimental i primera del 2016.

“A més l’orde elimina  per complet qualsevol tipus de valoració interna i externa, sense haver-se facilitat cap informe per part de Conselleria malgrat la sol·licitud en reiterades ocasions per part de la Confederació d’AMPA Gonzalo Anaya i FAMPA-València”, subratlla Rubén Pacheco, president de FAMPA-València.

Comments are closed.