Atenció! Procediment ús de les tablets per a l’alumnat beficiari