Important! Protecció de dades en les AMPA. RGPD. Documentació per a adaptar-se a la llei