Adjuntem Resolucions publicades hui al DOGV, referents a les ajudes de transport i menjador, així com condicions per utilitzar transport.

AJUDES TRANSPORT:

 • Destinades a alumant de  E.I. 2º Cicle, E. Primària, ESO i E. Especial.
 • En regim de concurrència competitiva.
 • Import global ajuda 1.850.600€ (183.600€ mes que el curs passat.)
 • Model únic imprès menjador i transport.
 • Es pot tramitar a partir del 15 de juny. Els que demanaren el curs passat sols han d’entrar en la Web Família i  descarregar el esborrany.
 • Si son nous demanant ajuda calo presentar Annex I i documentació acreditativa.

Descarrega resolució ajudes transport

Descarrega resolució condicions ser usuari servei transport

AJUDES MENJADOR:

 • Destinades a E.I., E. Primària, ESO, i E. Especial. (se inclou alumnes que participen al programa incorporació 2-3 anys)
 • En regim de concurrència competitiva.
 • Import global ajuda 72.740.000€ (890.000€ mes que el curs passat)
 • El imports màxims de les ajudes son: E.I. E.P. i ESO fins 4.25€, E.E. fins 5,44€, i Escola-llar Fins 12,25€
 • Beneficiaris directes import màxim, la resta baremació.

Descarrega resolució

Per  considerar-te beneficiari directe cal:

 • Estar escolaritzar obligatòriament en un centre d’un municipi diferent a la seua residencia.
 • Educació Especial.
 • Acolliment familiar o residencial.
 • Fill o filla de víctima de violència.
 • Víctimes de terrorisme
 • Alumnat destinatari renda valenciana d’inclusió.

Comments are closed.