Publicada la resolució d’ajudes a les AMPA, Federacions i Confederacions