L’assemblea de la federació que es va celebrar dissabte a l’IES Isabel de Villena va aprovar el projecte de treball per als cursos 2020-2022 amb una nova executiva que ratifica el seu compromís de treballar per l’escola pública.

 L’Assemblea General de FAMPA-València, en la qual estan representades totes les seues AMPA, ha elegit per unanimitat al president de la federació de pares i mares, a Rubén Pacheco Díaz del CEIP Ciutat de Bolonya de València i IES 26-Misericòrdia de València.

Junt a ell, tot un equip de persones compromeses amb l’educació dels seus fills i filles en cada AMPA a la qual pertanyen, amb moltes ganes de treballar per seguir lluitant per dignificar l’ensenyament públic i amb el mateix objectiu de continuïtat de FAMPA-València, ser comunitat educativa i participar en millorar la vida escolar de l’alumnat. El passat 1 de febrer el Consell de Govern, òrgan de decisió de la federació, va aprovar la presentació de la candidatura i el projecte de la nova executiva de la federació que va ser presentat en Assemblea General per a la seua ratificació.

Durant l’assemblea es va donar compte de tota la memòria de gestió realitzada al llarg de tot un any per l’anterior executiva, encapçalada per Màrius Fullana qui deixa el càrrec després de quatre anys de presidència i que va ser acomiadat amb molta estima i un fort aplaudiment.

Un treball que ha incidit en la necessitat d’implicació als òrgans col·legiats de centre, com ara els Consells Escolars però també en els de les administracions, com ara, els Consells Escolars Municipals i els de la Conselleria d’Educació on el col·lectiu d’AMPA ha reclamat més participació en l’elaboració de normatives i decrets.

Testimoni que arreplega Rubén Pacheco al seu projecte de treball que a més insistirà en el funcionament i participació en les comissions de la federació on es tracten totes les qüestions que a les AMPA els preocupa i que s’han de canalitzar cap a l’administració. Menció especial va tenir la comissió de menjadors escolar, on l’executiva va mostrar experiències de funcionament d’algunes AMPA, o la creació d’una nova comissió de canvi climàtic i sostenibilitat.

Projecte de treball 2020-2022

 La nova executiva de la federació ha presentat el nou projecte de treball per a dos anys de representació i desenvolupament, reflectit en cinc àrees de treball; la de participació comarcal i assessorament per a donar resposta a les necessitats reals de les AMPA, incentivar la participació comarcal i arribar amb força a totes les comarques, la de formació per a dotar d’eines a les associacions en la defensa de l’escola pública, la de relacions públiques i institucionals per a continuar situant a la federació al front de les reivindicacions socials i educatives, l’econòmica per poder donar resposta als recursos que necessita la federació i la jurídica per tal de defensar el dret de les AMPA com a membres de les comunitats educatives.

Durant el debat i l’exposició de millores les AMPA van destacar la necessitat de formació dels seus associats i de mantenir sempre una actitud reivindicativa davant l’administració, qui ha donat algun pas en favor de l’ensenyament públic però el considerem insuficient. La renovació i l’aposta pel sistema públic passa per encarar totes les qüestions relacionades i no només uns poquets temes i per superar la LOMQE.

FAMPA-València segueix apostant per un nou sistema d’ensenyament totalment públic sense concertació, laic, gratuït, universal, solidari, en valors, coeducatiu i en valencià. Un sistema que a més de públic siga plenament democràtic, garant d’aquests valors en la societat, que tinga com a centre l’alumnat i contribuisca a transformar la societat.

Comments are closed.